UET LMS For PC Windows and MAC – Free Download

Rate App

UET LMS For PC Free Download And Install On Windows 10, MacOS, the newest version of “UET LMS” is now available to run on computer OSs such as Windows 10 32bit & 64bit.

Download & ScreenShots:

How To Install UET LMS App on Windows PC & MacBook

Download UET LMS software for PC with the most potent and most reliable Android Emulator like NOX APK player or BlueStacks. All the Android emulators are completable for using UET LMS on Windows 10, 8, 7, computers, and Mac.

  1. Download Emulators for Windows PC from official pages below to install them.
  2. Best emulators are here: BlueStacks.com; Or as an alternative BigNox.com.
  3. Open Android emulator and login with Google account.
  4. UET LMS app available on Play Store. So search and find it.
  5. Choose install option under the UET LMS logo, and enjoy!

FAQ Of UET LMS- Features and User Guide

Nepermjet ketij aplikacioni, ju si student apo pedagog prane Universitetit Europian te Tiranes keni nje mundesi te thjeshtezuar per aksesimin e platformes UET LMS.

Nepermjet ketij aplikacioni, ju mund te:

– Aksesoni literaturen e cdo lende, madje edhe pasi kaloni offline
– Merrni njoftime te menjehershme te mesazheve dhe evente te tjera
– Gjeni dhe kontaktoni studentet e tjere qe ndjekin lenden tuaj
– Ngarkoni imazhe, audio, video dhe fotografi te tjera nga pajisja juaj celular
– Ndiqni progresin tuaj, detyrat dhe te shfletoni planet tuaja te te mesuarit
– Shikoni piket e marra nga pedagogu
– Shikoni notat nga sekretaria
– Shikoni orarin tuaj te personalizuar me gjithe detajet e mundshme
– Ngarkoni detyrat tuaja per cdo lende
– Merrni njofitme te ndryshme nga UET
– Shikoni historikun e mesazheve tuaja private dhe njoftimeve

… dhe shume funksione te tjera!

What’s New On New Version Of UET LMS

Logimi nëpërmjet email tuaj në uet.edu.al (Microsoft) dhe password.
Mundësia e shkarkimit njëherësh e të gjithë materialeve te lendeve tuaja.
Mbështetja kur harron passwordin.
Organizimi i ri i shfaqjes së listës së lëndëve tuaj tek faqja e parë
Ngarkimi i detyrave të ndryshme direkt nga aplikacioni
Shikoni notat tuaja zyrtare që ka regjistruar sekretaria
Shikoni në mënyrë të përmbledhur dhe të detajuar pikët nga pedagogu
Marrja në çast e njoftimeve për mesazhet private, postimeve, etj

Disclaimer

This app is the property of its developer/inc. We are not an affiliated partner of UET LMS. Every element about UET LMS apps like images and trademarks etc. are the property of the respective owner of UET LMS.

Also, we do not use our server to download UET LMS apps. Download starts from the authorized website of the UET LMS app.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.lms.uetUrl