Canh Co – Tin tuc Nong 24h For PC Windows and MAC – Free Download

Rate App

Canh Co – Tin tuc Nong 24h For PC Free Download And Install On Windows 10, MacOS, the newest version of “Canh Co – Tin tuc Nong 24h” is now available to run on computer OSs such as Windows 10 32bit & 64bit.

Download & ScreenShots:

How To Install Canh Co – Tin tuc Nong 24h App on Windows PC & MacBook

Download Canh Co – Tin tuc Nong 24h software for PC with the most potent and most reliable Android Emulator like NOX APK player or BlueStacks. All the Android emulators are completable for using Canh Co – Tin tuc Nong 24h on Windows 10, 8, 7, computers, and Mac.

  1. Download Emulators for Windows PC from official pages below to install them.
  2. Best emulators are here: BlueStacks.com; Or as an alternative BigNox.com.
  3. Open Android emulator and login with Google account.
  4. Canh Co – Tin tuc Nong 24h app available on Play Store. So search and find it.
  5. Choose install option under the Canh Co – Tin tuc Nong 24h logo, and enjoy!

FAQ Of Canh Co – Tin tuc Nong 24h- Features and User Guide

Canh Co là ung dung doc bao chinh thuc cua CanhCo.net – trang tin tuc hang dau Viet Nam. Ung dung se mang lai cho moi nguoi su trai nghiem moi me khi xem tin tuc. Su dung cong nghe thong minh, gan gui, de su dung do doi ngu Canh Co thiet ke va van hanh.

UU DIEM NOI BAT
– Doc tin theo cach cua rieng ban chi co o Canh Co.
– Giao dien dep, muot ma, gan gui voi ban doc.
– Tin tuc nhanh chong, chinh xac, duoc phan tich, viet, tong hop va chon loc chat luong.
– Lien tuc cap nhat cac su kien nong: Bien Dong, An Ninh, Quoc phong, Phap Luat, Giao duc, Y te, Xa hoi, Chinh tri trong va ngoai nuoc.
– Da dang the loai tin: video, truc tiep, hinh anh,…
– De dang chia se thong tin len cac mang xa hoi nhu Facebook, Twister, va cac mang xa hoi khac.
– Chia se quan điem cua minh doi voi cac bai viet.
– Tang giam kich thuoc chu hien thi o bai viet.
– Toc do nhanh, duoc toi uu cho ket noi 3G/4G/Wifi
– Toi uu dung luong tai ve, tiet kiem chi phi nguoi dung.
Moi y kien dong gop, xin lien he tai dia chi email canhco.sp24h@gmail.com.
Chan thanh cam on su phan hoi tich cuc cua quy ban doc de giup cho chung toi ngay cang hoan thien ung dung.

What’s New On New Version Of Canh Co – Tin tuc Nong 24h

Phiên bản 3.4 – Sửa lỗi và cải tiến tính năng
– Tối ưu hoá cơ chế xử lý tin tức
– Thay đổi màu sắc cho theme dark mode
– Tối ưu hoá giao diện và tốc độ xử lý video của ứng dụng
– Xây dựng tính năng lưu lại tên và email khi người dùng bình luận
– Xây dựng tính năng hiển thị số bình luận trong danh sách tin tức
– Sửa một số lỗi nhỏ về hiển thị trong bài chi tiết

Disclaimer

This app is the property of its developer/inc. We are not an affiliated partner of Canh Co – Tin tuc Nong 24h. Every element about Canh Co – Tin tuc Nong 24h apps like images and trademarks etc. are the property of the respective owner of Canh Co – Tin tuc Nong 24h.

Also, we do not use our server to download Canh Co – Tin tuc Nong 24h apps. Download starts from the authorized website of the Canh Co – Tin tuc Nong 24h app.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published.

PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.docbao.canhcoUrl